Privacy Statement

Gooise Carwash doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Wij vragen u om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig bewaard worden.
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.