Weetjes

Bouwen zonder overlast

Bij de bouw van het pand heeft de Gooise Carwash zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Zo zijn de heipalen niet in de grond geslagen maar ‘gedraaid’. Ook is overlegd met inwoners over het groen.

Waar gebouwd wordt is vaak een hoop overlast voor de buurt. Waar mogelijk hebben we bij de bouw de verkeers- en geluidsoverlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Bij het installeren van de funderingspalen, die ervoor zorgen dat het gebouw niet in de grond zakt, hebben we er daarom voor gekozen de funderingspalen er niet in te heien, maar erin te schroeven met behulp van een boormotor.

Hiernaast hebben we met de indeling van het gebouw en de rijroutes van de auto’s rekening gehouden met het aanzicht die het de inwoners van de wijk biedt. Met hen is ook overlegd over de groenvoorziening rond de carwash. Het geheel moet passen bij de prachtige wijk waarin we gevestigd zijn.